Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Jaroszówce

InformacjeOświata 08 listopada 2023

Dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Jaroszówce dzisiejszy dzień zapisze się z pewnością wielkimi literami, bo nadanie sztandaru to zawsze niezwykle ważny i podniosły moment w historii szkoły.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w Kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Jaroszówce z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, władz samorządowych, dyrektorów jednostek oświatowych z terenu gminy Gdów, organizacji społecznych  i mieszkańców. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Krzysztof Kóska, który podczas homilii przytoczył m.in. słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego : Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową.

Oficjalne uroczystości odbyły się w szkole Podstawowej i rozpoczęły się od przekazania sztandaru przez Radę Rodziców dyrektorowi Szkoły pani Katarzynie Nawrot, która następnie przekazała sztandar uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu. Uroczysty akt ślubowania na nowy sztandar złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej. Sztandar szkoły, z wyszytą maksymą patrona Szkoły Kornela Makuszyńskiego Mądrym być to wielka sztuka, dobrym jeszcze większa zdobi wizerunek rozłożonej księgi z zakładką symbolizująca rzekę Rabę i lasem, który otacza szkołę.  To realizacja projektu uczennicy szkoły Gabrieli Bujak, laureatki szkolnego konkursu plastycznego. To jej praca posłużyła za inspirację do powstania projektu sztandaru.  

Słowa uznania za determinację i zaangażowanie  oraz gratulacje dla społeczności szkolnej za przygotowanie uroczystości złożył Gospodarz Gminy Wójt Zbigniew Wojas, a   wszystkim zgromadzonym, uczniom, gronu pedagogicznemu, emerytowanym nauczycielom  i rodzicom słowa podziękowania złożyła dyrektor Szkoły pani Katarzyna Nawrot. 

A o tym jak bardzo społeczność zaangażowała się w uroczystość świadczył piękny patriotyczny program, który  zaprezentowali  uczniowie szkoły, nagrodzeni za swój występ gromkimi brawami zgromadzonej publiczności . Nie zbrakło też  wzruszającej niespodzianki, jaką była prezentacja filmu dokumentującego  historię szkoły, jej pierwszych nauczycieli, blasków i cieni pracy w oświacie w latach 60-tych i 70 -tych ubiegłego wieku.

Gratulujemy całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce wspaniałej uroczystości.Najnowsze artykuły