Prace na drogach gminnych

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

W ostatnim czasie wykonano remont chodnika w obrębie Szkoły Podstawowej w msc. Pierzchów i dokończono budowę brakującego odcinka chodnika w msc. Niegowić. W trakcie realizacji są roboty związane z remontem istniejących nakładek bitumicznych oraz wykonaniem nowych.

Trwają prace związane z poprawą przejezdności drogami tłuczniowymi w msc. Klęczana, Winiary, Nieznanowice, Zręczyce, rozpoczynają się również prace związane z budową kolejnego odcinka chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Cegielnianej z ul. Staszica w Gdowie. Do wykonanie pozostaje modernizacja placu targowego w Gdowie oraz przebudowa zatoki autobusowej na ul. Krakowskiej w Gdowie.

Wszystkie w/w  inwestycje i remonty wykonywane są w ramach zawartych umów, zleceń i podjętych decyzji w roku 2023. Roboty te nie mogły zostać zrealizowane w roku poprzednim ze względu na warunki pogodowe, które uniemożliwiały wykonanie tego typu prac. Wobec powyższego te roboty są kontynuowane w roku 2024.

Ponadto, wszelkie roboty dodatkowe, które Gmina w chwili obecnej realizuje  wynikają z bieżącej potrzeby poprawy przejezdności, uregulowania odwodnienia itp., które powstały w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych (głównie opady deszczu) lub wynikają z podjętych decyzji zebrań wiejskich w 2023 roku o przeznaczeniu środków z odpisu podatkowego na rok 2024.Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 11 kwietnia 2024

Kontynuacja budowy kanalizacji w Marszowicach