Umowa na budowę zespołu boisk w Gdowie podpisana

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 06 marca 2023

Z udziałem Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, Skarbnika Gminy Gdów Katarzyny Lisowskiej oraz pełnomocnika Wykonawcy -Mirosława Satoły została dziś podpisana umowa na budowę zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Orlik w Gdowie, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Gminnej Hali Sportowej.

Inwestycja, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 mln zł, (wartość zadania  6 640 770,00 zł) będzie obejmowała budowę:

  • boiska do gry w piłkę nożną pokrytego nawierzchnią trawiastą – naturalną wyposażonego w wiatę stadionową dla sędziów, wiatę stadionową dla zawodników, piłko-chwytów, ogrodzenia wewnętrznego płyty   boiska z bramkami
  • boiska do gry w piłkę nożną pokrytego nawierzchnią trawiastą – sztuczną wyposażonego w wiatę stadionową dla sędziów, wiatę stadionową dla zawodników, piłko-chwytów, ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska z  bramkami
  • oświetlenia boisk ( w tym demontaż istniejącego oświetlenia )
  • bieżni wykończonej nawierzchnią poliuretanową
  • budowę trybun

oraz

  • wykonanie drenażu
  • wykonanie systemu nawadniania boiska trawiastego
  • remont ( wymianę ) nawierzchni na istniejącym zespole boisko ORLIK
  • wymiana lamp oświetleniowych na istniejącym zespole boisko ORLIK

Termin realizacji inwestycji to 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu:  Firma Usługowo Produkcyjno-Handlowa TRAN-ZIEM Jerzy Satoła, Zbydniów 152 , 32-741 Tarnawa.

https://bip.malopolska.pl/uggdow,a,2207210,nzpi-iv271zp-122022-ogloszenie-o-zamowieniu-na-zadanie-pn-budowa-zespolu-dwoch-boisk-i-urzadzen-spor.html
 


Nazwa


Najnowsze artykuły