Postanowienia Komisarza Wyborczego

Wybory parlamentarne 2023 04 września 2023

POSTANOWIENIE Nr 118/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


POSTANOWIENIE Nr 102/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II
z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Gdów na stałe obwody głosowania


POSTANOWIENIE Nr 45 /2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II

z dn.28 kwietnia 2023r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


POSTANOWIENIE 48 Nr /2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II

z dn.28 kwietnia 2023r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gdów na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Najnowsze artykuły

InformacjeWybory parlamentarne 2023 05 października 2023

Transport zbiorowy w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP – 15.10.2023

InformacjeWybory parlamentarne 2023 05 października 2023

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów