Urząd Stanu Cywilnego

08 kwietnia 2021

Numery kontaktowe:

Urząd Stanu Cywilnego - pokój 3
12 288-81-03

Biuro Obsługi Mieszkańców - parter
12 251 41 66

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

32-420 Gdów, ul. Rynek 26

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Sprawy prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego

1. Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wniosek pełnomocnictwo opis załatwienia sprawy

2. Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego wniosek opis załatwienia sprawy

3. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa wniosek opis załatwienia sprawy

4. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego wniosek opis załatwienia sprawy

5a. Rejestracja zgonu opis załatwienia sprawy

5b. Rejestracja zgonu, który nastąpił poza granicami RP wniosek

6. Sprostowanie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wniosek opis załatwienia sprawy

7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu aktu stanu cywilnego wniosek o wpisanie aktu urodzenia wniosek o wpisanie aktu małżeństwa wniosek o wpisanie aktu zgonu opis załatwienia sprawy

8. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wniosek opis załatwienia sprawy

9. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (ślub konkordatowy) opis załatwienia sprawy

10. Udzielenie ślubu cywilnego zawarcie związku małżeńskiego i jego rejestracja wniosek o udzielenie ślubu cywilnego poza lokalem USC