• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Thursday, 19 March 2020 r., Informacje

  Zawiadomienie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 26 marca 2020 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gdów.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020.
  10. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa w jego granicach administracyjnych, przyjętego Uchwałą Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Gdów z dnia 13 września 2007 r., zmienionego Uchwałą Nr XLII/299/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013 r., zwanej w skrócie „Zmiana MPZP-Cichawa 2”.
  12. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
  13. Oświadczenia i komunikaty.
  14. Zakończenie obrad.

  W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rozdziałem 5, § 9 ust. 1 i 2 tegoż Rozporządzenia zarządzam przeprowadzenie sesji z udziałem wyłącznie Radnych Gminy, Wójta Gminy, referujących projekty uchwał oraz obsługi technicznej.

                                                                    Tadeusz Ciężarek
                                                              Przewodniczący Rady Gminy

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05