Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Przetargi Zobacz

Przetargi REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Beata Podkul - kierownik referatu I piętro pok.27; tel.12 288-81-05 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.105 Anna Fatyga –

„Nieznanowice-4” Część A Zobacz

"Nieznanowice-4” Część A OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu

Infrastruktura i inwestycje Zobacz

Numery kontaktowe: Zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami - pokój 31 12 288 81-44, 12 288-81-45

Zawiadomienie Zobacz

  z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gd&oa

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie mię

Ferie Zimowe 2022 Zobacz

Jednocześnie informujemy, że Centrum Kultury i Hala Sportowa przygotowały bogatą ofertę zagospodarowania czasu wolnego proponując różnorakie zajęcia i wycieczki. Szczegóły na stronach prowadzonych przez Centrum Kultury oraz pod n

Trwa kampania sprawozdawcza w OSP Zobacz

Do zorganizowanie walnego zebrania sprawozdawczego obliguje statut - podstawowy dokument każdej organizacji. Co roku, w czasie zebrań strażacy przedstawiają sprawozdania z działalności danej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Zgodnie z procedurą po

Kuter Port Festival Zobacz

LemOn, Mrozu i Lady Pank wystapią na Kuter Port Festival Zobacz

Informacja nt.polowań zbiorowych Zobacz

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ"Bażant" Zobacz

Informacja nt.polowań zbiorowych KŁ"Żubr" Zobacz

Rozpoczęła się kampania sprawozdawcza w OSP Zobacz

Robocze spotkanie z sołtysami Zobacz

Muzyczne Powitanie Lata w Kuter Port Nieznanowice Zobacz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

Wyjątkowy mecz w Gdowie z okazji 100-lecia klubu sportowego Zobacz

Spotkanie z zarządami Kół Gospodyń Wiejskich Zobacz

Pierwsze środki z KPO trafią do naszej Gminy Zobacz

Muzyczne Powitanie Lata w Kuter Port Nieznanowice Zobacz