Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Luzowanie obostrzeń. Najważniejsze informacje Zobacz

  OD 1 MAJA Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: - limit – max. 50 osób Sport – uprawianie sportu

Zawiadomienie Zobacz

  z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gd&oa

Co dalej z Domem Katolickim ZORZA? Zbieramy podpisy poparcia Zobacz

Dom Katolicki „Zorza” to obiekt będący przez dziesięciolecia wizytówką centrum Gdowa, jednak od wielu lat pozostaje nieużytkowany i zaniedbany, podczas gdy mógłby być wykorzystany na cele społeczne, do których został stworzony. Stąd propozycja, by obiekt zosta

Co dalej z ZORZĄ? Zbieramy podpisy poparcia Zobacz

Przypominamy. Wójt Gminy Gdów zwrócił się do Proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP z propozycją przekazania obiektu na rzecz Gminy Gdów celem zagospodarowania tego miejsca. W związku z licznymi głosami mieszkańców i organizacji społecznych zwróciłem s

103. Rocznica Odzyskania Niepodległości Zobacz

Relacja na stronach Centrum Kultury w Gdowie oraz Mój Gdów Przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Gdów

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Gdów.

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących Zobacz

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu? Musisz  mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), Osoby z niepełnosprawnościam

Kuter Port Festival Zobacz

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. dotacji dla osób pracujących 50+ Zobacz

LemOn, Mrozu i Lady Pank wystapią na Kuter Port Festival Zobacz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

25 sierpnia- spotkanie informacyjne dot.dotacji dla osób pracujących 50+ Zobacz

Podsumowanie zebrań wiejskich Zobacz

Polityka prywatności Zobacz

Polityka prywatności Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danyc

Referaty i struktura Urzędu Gminy Zobacz

Referaty i struktura Urzędu Gminy Dane teleadresowe: 32-420 Gdów, Rynek 40 CENTRALA  12 251 41 66, 12 251 42 66,  fax. 12 251 40 05

Organizacje pozarządowe Zobacz

I.Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gdów są niezwykle prężne, a zaangażowanie społeczne mieszkańców widać na wielu płaszczyznach - od sportu poprzez działalność historyczną,

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zobacz

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 131/2020 WÓJTA GMINY GDÓW z dnia 22.09.2020 r. w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, Wójt Gminy Gd&o

Sytuacje kryzysowe Zobacz

Sytuacje kryzysowe Podłożenie lub znalezienie ładunku wybuchowego Osoba, która powzięła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, o

Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany Zobacz

Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany Środowiskowy Dom Samopomocy Zagórzany 109, 32-420 Gdów dyr. Małgorzata Drzewniak tel: 12 251 40 41 e-mail: sdszagorzany@wp.pl  

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zobacz

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów w 2021 r.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa