Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Infrastruktura i inwestycje Zobacz

Numery kontaktowe: Zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami - pokój 31 12 288 81-44, 12 288-81-45

Luzowanie obostrzeń. Najważniejsze informacje Zobacz

  OD 1 MAJA Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: - limit – max. 50 osób Sport – uprawianie sportu

Zawiadomienie Zobacz

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym. 4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek

Zawiadomienie Zobacz

  z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gd&oa

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ „Batalion” Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Co dalej z Domem Katolickim ZORZA? Zbieramy podpisy poparcia Zobacz

Dom Katolicki „Zorza” to obiekt będący przez dziesięciolecia wizytówką centrum Gdowa, jednak od wielu lat pozostaje nieużytkowany i zaniedbany, podczas gdy mógłby być wykorzystany na cele społeczne, do których został stworzony. Stąd propozycja, by obiekt zosta

Co dalej z ZORZĄ? Zbieramy podpisy poparcia Zobacz

Przypominamy. Wójt Gminy Gdów zwrócił się do Proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP z propozycją przekazania obiektu na rzecz Gminy Gdów celem zagospodarowania tego miejsca. W związku z licznymi głosami mieszkańców i organizacji społecznych zwróciłem s

103. Rocznica Odzyskania Niepodległości Zobacz

Relacja na stronach Centrum Kultury w Gdowie oraz Mój Gdów Przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Gdów

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie mię

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Gdów.

Ferie Zimowe 2022 Zobacz

Jednocześnie informujemy, że Centrum Kultury i Hala Sportowa przygotowały bogatą ofertę zagospodarowania czasu wolnego proponując różnorakie zajęcia i wycieczki. Szczegóły na stronach prowadzonych przez Centrum Kultury oraz pod n

Trwa kampania sprawozdawcza w OSP Zobacz

Do zorganizowanie walnego zebrania sprawozdawczego obliguje statut - podstawowy dokument każdej organizacji. Co roku, w czasie zebrań strażacy przedstawiają sprawozdania z działalności danej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Zgodnie z procedurą po

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących Zobacz

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu? Musisz  mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), Osoby z niepełnosprawnościam

Kuter Port Festival Zobacz

Referaty i struktura Urzędu Gminy Zobacz

Referaty i struktura Urzędu Gminy Dane teleadresowe: 32-420 Gdów, Rynek 40 CENTRALA  12 251 41 66, 12 251 42 66,  fax. 12 251 40 05

Zagospodarowanie przestrzenne Zobacz

Zagospodarowanie przestrzenne REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI Beata Podkul - kierownik referatu I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 1

Organizacje pozarządowe Zobacz

I.Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gdów są niezwykle prężne, a zaangażowanie społeczne mieszkańców widać na wielu płaszczyznach - od sportu poprzez działalność historyczną,

Przetargi Zobacz

Przetargi REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI Beata Podkul - kierownik referatu I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr w

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zobacz

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 131/2020 WÓJTA GMINY GDÓW z dnia 22.09.2020 r. w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, Wójt Gminy Gd&o

Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany Zobacz

Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany Środowiskowy Dom Samopomocy Zagórzany 109, 32-420 Gdów dyr. Małgorzata Drzewniak tel: 12 251 40 41 e-mail: sdszagorzany@wp.pl