Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Zawiadomienie Zobacz

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym. 4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ „Batalion” Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gdów. 5. In

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Bór" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "RABA" i KŁ "WABIK" Zobacz

Obwieszczenie 1 Plan polowań 1 Obwieszczenie 2

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Żubr" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Bór" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ „Bażant” Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Gdów miastem? Zobacz

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1.    Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.    Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Gdów. 4.   &nbs

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Batalion" Zobacz

Informacja nt. polowań zbiorowych Zobacz

Obwieszczenie KŁ „Wabik” Plan KŁ „Wabik”

Informacja nt.polowań zbiorowych Zobacz

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ"Bażant" Zobacz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

Rada Gminy Gdów uchwaliła budżet Gminy na rok 2023 Zobacz

66. Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz

Obwieszczenia Wójta Gminy Gdów Zobacz

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY GDÓW OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmienionego projektu zmiany M

"WINIARY.3"- obwieszczenie, projekt planu, prognoza środowiskowa Zobacz

"WINIARY.3"- obwieszczenie, projekt planu, prognoza środowiskowa OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW o

"GDÓW.B”- obwieszczenie o możliwości składania wniosku Zobacz

"GDÓW.B”- obwieszczenie o możliwości składania wniosku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW o przystąpieniu do sporządzenia punktowy