Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Infrastruktura i inwestycje Zobacz

Numery kontaktowe: Zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami - pokój 31 12 288 81-44, 12 288-81-45

Zawiadomienie Zobacz

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym. 4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ „Batalion” Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gdów. 5. In

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Bór" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "RABA" i KŁ "WABIK" Zobacz

Obwieszczenie 1 Plan polowań 1 Obwieszczenie 2

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Żubr" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Bór" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ „Bażant” Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Gdów miastem? Zobacz

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie mię

Ferie Zimowe 2022 Zobacz

Jednocześnie informujemy, że Centrum Kultury i Hala Sportowa przygotowały bogatą ofertę zagospodarowania czasu wolnego proponując różnorakie zajęcia i wycieczki. Szczegóły na stronach prowadzonych przez Centrum Kultury oraz pod n

Trwa kampania sprawozdawcza w OSP Zobacz

Do zorganizowanie walnego zebrania sprawozdawczego obliguje statut - podstawowy dokument każdej organizacji. Co roku, w czasie zebrań strażacy przedstawiają sprawozdania z działalności danej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Zgodnie z procedurą po

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1.    Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.    Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Gdów. 4.   &nbs

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Batalion" Zobacz

Informacja nt.polowań zbiorowych Zobacz

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ"Bażant" Zobacz

Informacja nt.polowań zbiorowych KŁ"Żubr" Zobacz

Zagospodarowanie przestrzenne Zobacz

Zagospodarowanie przestrzenne REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI Beata Podkul - kierownik referatu I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 1

Przetargi Zobacz

Przetargi REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI Beata Podkul - kierownik referatu I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr w