Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Luzowanie obostrzeń. Najważniejsze informacje Zobacz

  OD 1 MAJA Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: - limit – max. 50 osób Sport – uprawianie sportu

Co dalej z Domem Katolickim ZORZA? Zbieramy podpisy poparcia Zobacz

Dom Katolicki „Zorza” to obiekt będący przez dziesięciolecia wizytówką centrum Gdowa, jednak od wielu lat pozostaje nieużytkowany i zaniedbany, podczas gdy mógłby być wykorzystany na cele społeczne, do których został stworzony. Stąd propozycja, by obiekt zosta

Co dalej z ZORZĄ? Zbieramy podpisy poparcia Zobacz

Przypominamy. Wójt Gminy Gdów zwrócił się do Proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP z propozycją przekazania obiektu na rzecz Gminy Gdów celem zagospodarowania tego miejsca. W związku z licznymi głosami mieszkańców i organizacji społecznych zwróciłem s

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Gdów.

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących Zobacz

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu? Musisz  mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), Osoby z niepełnosprawnościam

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. dotacji dla osób pracujących 50+ Zobacz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

25 sierpnia- spotkanie informacyjne dot.dotacji dla osób pracujących 50+ Zobacz

Podsumowanie zebrań wiejskich Zobacz

Umowa użyczenia Domu Katolickiego "Zorza" Gminie Gdów podpisana Zobacz

Ekologiczny tydzień w Samorządowym Żłobku w Gdowie Zobacz

Walne zebrania w organizacjach Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Historia i Tradycja Zobacz

Aktywne lato na Strefach Rekreacji Zarabie Zobacz

Konsultacje dot. Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego Zobacz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

Weekendowe propozycje Zobacz

Referaty i struktura Urzędu Gminy Zobacz

Referaty i struktura Urzędu Gminy Dane teleadresowe: 32-420 Gdów, ul. Rynek 26 CENTRALA  12 251 41 66, 12 251 42 66,  fax. 12 251 40 05

Organizacje pozarządowe Zobacz

I.Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gdów są niezwykle prężne, a zaangażowanie społeczne mieszkańców widać na wielu płaszczyznach - od sportu poprzez działalność historyczną,

Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany Zobacz

Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany Środowiskowy Dom Samopomocy Zagórzany 109, 32-420 Gdów dyr. Kamila Bączkowska tel: 12 251 40 41 e-mail: sds@sdszagorzany.pl  

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zobacz

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Gdów w 2023 r.: